Tilmelding

Du melder dig til festen ved at du via din netbank foretager en overførsel på 500 kr. til vores konto i Nordea, 2252 - 8974 331 439

Hvis du ikke har netbank kan du bede din bank om at foretage overførslen for dig.

Under alle omstændigheder : HUSK Navn og klasse

Vi følger løbende indbetalingerne på kontoen og laver en opdateret deltagerliste.

Hvis der skulle være vanskeligheder med at overføre penge eller andre spørgsmål kan du ringe eller maile til

Jacob på 26 24 20 88, e-mail : jsa@homannlaw.dk
eller til Morten på 40 20 35 00, e-mail : morten@meilby.dk

Og husk, at der ikke findes dumme spørgsmål, kun dumme svar.